Kontakt

Podpora cyklodopravy

Zelený bicykel o.z.
Opatovce nad Nitrou 543
972 02
Slovenská republika

IČO: 50540271
DIČ: -

Zápis: MVSR č.s. VVS/1-900/90-49548

Bankové spojenie

Názov: Fio banka, a.s.
IBAN: SK3383300000002001095434
SWIFT / BIC: FIOZSKBA

Marker

Mesto ešte nebolo zaregistrované

Ak máte záujem o zaregistrovanie mesta Www do našej databázy, neváhajte nás kontaktovať.